Angajări

Distribuie!

2 comentarii la „Angajări

  • 29 noiembrie 2020 la 14:21
    Permalink

    InfoArad caută o persoană responsabilă, organizată, care cunoaște foarte bine editare și corectare de articole text, administrare WordPress. Trimite CV-ul tău pe office@infoar.ro

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here