Un tânăr de la țară se pregătea să meargă la logodnică

Un tânăr de la țară se pregătea într-o zi să meargă la logodnica lui din satul vecin, la masă. Se dichisește, își pune hainele cele mai bune, se încheie până la ultimul nasture de la cămașă și-l roagă pe tatăl lui să-i împrumute bicicleta.


– Satul vecin e la 10 km. N-aș vrea să ajung plin de praf și transpirat, tată.
– Eu ți-o dau, fiule, dar să ai mare grija de ea c-acuma am curățat-o. Uite, de plouă ți-am pregătit aici niște vaselină, s-o ungi pe la încheieturi, să nu-mi ruginească dracu’.
Merge tânărul la logodnică, unde dă și de mama soacră și de tata socru și mănâncă toți patru de se sparg. Cum stăteau ei cu burțile pline după masă, zice tata socru, auzind cum femeile tot turuie de fericire că le-a ieșit bine masa:
– Cine scoate primul cuvânt, spală vasele!
Se făcu o liniște de mormânt. Moșul era satisfăcut și-și aprinse o pipă. Numai că tânărul logodnic începe să se simtă în călduri. Și logodnica îi zâmbea cu subînțeles… O lua deci pe fată, o trânti pe masă și devansa noaptea nunții cu câteva luni. Moșului i s-a stins pipa. Fumega mai mult pe urechi și era roșu ca racul.
Tinerii își termină numărul, se așază la locul lor, doar că tânărul prinde curaj. Se uită din ce în ce mai insistent la viitoarea mamă soacră. Și cum băuseră niște pălincă înainte și vin bun de casă după, i se păru atrăgătoare. O lua deci și pe dânsa, o așeza pe masă și repeta figura făcută cu logodnica. Moșul își învârtea de nervi proteza-n gură, asuda din greu, era roșu ca octombrie, dar nu scoase o vorbă.
Se liniștește toata lumea când se aude un tunet. Toata lumea tresare. Se vede un fulger, iar un tunet… Tânărul își aduce aminte de bicicleta lui taică-su. Se ridică în picioare și scoate din buzunarul pantalonilor vaselina. La care moșul speriat:
– Bine, bine! Spăl eu vasele!

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here