ÎPS Teodosie, despre bugetul alocat cultelor: „Sunt ispitele celor care vor să braveze, că îngenunchează ei Biserica…”

ÎPS Teodosie a declarat, referitor la tăierea bugetului alocat cultelor, că „biserica a cedat averile către stat, pe vremea lui Cuza”. „Sunt ispitele celor care vor să braveze”, a mai comentat ÎPS Teodosie.

Guvernul României dorește ca în 2021 să aloce mai puțini bani cultelor religioase pentru întreținerea, construirea și reabilitarea clădirilor de cult.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here