Cea mai mare gafă din istoria bancară: Instanța a decis că 500 de milioane de dolari, trimiși din greșeală, nu pot fi recuperați

  • Un angajat al băncii Citibank a comis „cea mai mare gafă din istoria bancară”
  • Angajatul a transferat, din greșeală900 de milioane de dolari
  • O instanță judecătorească a decis că 500 de milioane, din prejudiciu, nu poate fi recuperat
  • Dezavantajul muncii de acasă. Poate că câinele a apăsat tastatura”, spunea un angajat într-o convserație pe un chat intern al companiei.
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here