Secretele laboratorului din Wuhan, publicate de Departamentul de Stat al SUA

  • SUA: Institututul din Wuhan proiecta viruși himerici.
  • SUA: Mai multe accidente au avut loc în laboratorul din Wuhan.
  • SUA: Chinezii studiau virusuri asemănătoare COVID-19, prelevate dintr-o peșteră.
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here