Documentele furate de la Agenția Europeană a Medicamentului au apărut pe dark web. Ce conțineau acestea

  • Documente furate de pe site-ul Agenţiei Europene a Medicamentului au apărut pe dark web
  • Evaluatorii au fost supuşi unei presiuni imense în procesul de atribuit
  • Pfizer a propus ca nivelul de ARN să nu fie mai mic de 60% în primele etape ale fabricaţiei, ca să nu scadă sub 50% pe linia de producţie
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here