Procesul de vaccinare în România: Haos logistic și birocratic, cine vrea să se imunizeze o face greu

  • Platforma gestionată de STS a dat rateu chiar la ora anunțată oficial ca fiind start pentru etapa a doua a imunizării.
  • Primarii nu s-au grăbit să le facă până nu s-au asigurat că Guvernul scrie negru pe alb că le plătește cheltuielile.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here