Informează-te corect – Poliția Română

Citiți cu atenție:

Nu interpretați, nu favorizați și nu excludeți anumite cuvinte din text

Informează-te corect, iar conform legii 192/2019:

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul este obligat să își facă, în prealabil, cunoscută calitatea, astfel:

  • a) dacă este în uniformă, prin prezentarea verbală a numelui și prenumelui, precum și a unității de poliție din care face parte;
  • b) dacă este în ținută civilă, prin prezentarea datelor prevăzute la lit. a), precum și a legitimației de serviciu sau a insignei.

Drepturile persoanei conduse la sediul poliției. Vă rugăm să le citiți cu atenție:

  • a) de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliției;
  • b) de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin;
  • c) de a formula contestație împotriva dispunerii măsurii, potrivit art. 32^7;
  • d) de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, în condiții care să asigure confidențialitatea, precum și de a nu da nicio declarație fără prezența acestuia, cu excepția comunicării datelor de identificare ori a unor informații necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieții, sănătății sau integrității corporale a sa ori a altei persoane;
  • e) de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura luată;
  • f) de a solicita informarea reprezentanților diplomatici ai statului de proveniență, în cazul cetățenilor străini;
  • g) de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta;
  • h) de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situația în care nu vorbește, nu înțelege limba română, nu se poate exprima sau prezintă handicap auditiv ori surdocecitate.

Respectă, pentru a fi respectat!

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here