S-a descoperit un ”Super pământ” de către oamenii de știință

Așa zisul ”Super pământ” s-a descoperit aproape de una dintre cele mai vechi stele din galaxie. Planeta a fost numită TOI-561b și este cu 50 la sută mai mare decât pământul.

Conform oamenilor de știință, planeta are masa de trei ori mai mare decât planeta noastră, iar densitatea acesteia este aproximativ aceeași. Acest lucru i-a surprins chiar și pe cei mai curioși dintre cercetători.

De asemenea, cu cât o planetă este mai veche, cu atât mai densă este, explică oamenii de știință. Acest lucru se întâmplă din cauza elementelor grele care sunt produse de reacții de fuzionare când o stea se formează

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here