Studenţii români din Marea Britanie învaţă de acasă de aproape un an, dar plătesc integral taxele de studiu, care pornesc de la 9.000 de lire pe an

♦ Lipsa accesului la unele informaţii, lipsa motivaţiei, a atenţiei în timpul cursurilor şi a interacţiunii umane sunt minusurile pe care le menţionează tinerii români implicaţi în programe de studiu în străinătate.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here