România primește încă 150.000 de doze de la Pfizer și prima tranșă de vaccin Moderna. Necunoscutele campaniei de vaccinare

  • Astăzi vin încă 150.000 de doze de vaccin Pfizer
  • Tot astăzi primim și prima tranșă de vaccin produs de Moderna
  • E dreptul tău să alegi dacă te vaccinezi sau nu, garantat de Constituție
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here