Israelul a autorizat utilizarea vaccinului Moderna împotriva COVID-19

  • Ministerul sănătăţii din Israel a autorizat folosirea vaccinului anti-Covid, dezvoltat de Moderna
  • Este prima ţară din afara Americii de Nord care a emis o astfel de autorizaţie
  • Uniunea Europeană şi Marea Britanie analizează zilele acestea oportunitatea emiterii unei autorizaţii pentru vaccinul Moderna
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here