Cum ii supraveghea Securitatea pe preoți, aplicând „influențarea pozitivă” pentru a-i racola drept surse. Dacă erau „ineficienți”, urma compromiterea lor

Înainte de 1989, Securitatea era brațul de fier al PCR dezvoltând un adevărat sistem diabolic de supraveghere al populației. Securitatea supraveghea și controla fiecare categorie socială în parte. Fiecare categorie beneficia de „vigilență sporită” din partea Securității, de „prevenție”, precum și de „influențarea pozitivă”.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here