Masoneria română iese din izolare

  • Un eveniment în premieră mondială susţinut online a devenit un succes românesc
  • Participare internaţională de înaltă calitate, cu un mesaj extrem de clar
  • România va prelua preşedinţia Conferinţei Mondiale a Ritului Scoţian, la Asuncion, în 10-17 Iulie 2021
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here