Cele mai bune oferte la curent electric pe piața liberalizată

  • Consumatorii de curent electric pot să-şi aleagă un furnizor în schimbul unui preţ mai avantajos.
  • Cei care doresc să nu îşi modifice contractul vor plăti un preţ mai mare: cu circa 13-26% mai mult.
  • În prezent, pe piaţa reglementată se află 6 milioane de persoane în timp ce pe piaţa concurenţială se regăsesc 2 milioane.
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here