Astăzi începe adevărata campanie de vaccinare. Zilnic, vor fi vaccinate câte 20.000 de cadre medicale, în 340 de centre din toată țara

  • Vaccinarea anti-COVID, adică speranța pentru viața normală, începe, cu adevărat, astăzi.
  • Colonelul Gheorghiță ne spune că de astăzi vor fi vaccinați câte 20 de mii de doctori și asistenți.
  • În 340 de centre din toată țara și în 8 ore de lucru.
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here