Prima persoană vaccinată în Elveția a murit. Este neclar dacă decesul a fost provocat de vaccinul anti-COVID

  • Prima persoană care a primit vaccinul anti-COVID, în Elveția, a murit.
  • Este neclar dacă a murit din cauza vaccinului anti-COVID.
  • Oficialii nu au dat, până acum, publicității alte detalii cu privire la decesul femeii.
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here