Ce riscă românii care invită prieteni acasă de Revelion

  • Sunt interzise petrecerile în spaţii închise sau deschise, publice și private.
  • Polițistul nu are competență în interiorul casei tale, dacă nu vorbim de infracțiuni.
  • Polițistul te poate amenda întâi pentru tulburarea liniștii publice.
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here