Din ARAD – Borodi Mirela (Meloquence) – backing vocals la Vocea României a lansat astăzi o melodie nouă

Cine este Borodi Mirela? Este născută și crescută în orașul nostru. Este studentă la ASE, iar marea ei pasiune a fost întotdeauna muzica astfel a ajuns backing vocals la Vocea României. Astăzi a lansat o nouă piesă intitulată #1 In Trending.

Puteți să ascultați melodia și să vizualizați videoclipul aici: https://www.youtube.com/watch?v=A4QoQAqTsBQ&feature=youtu.be

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here