Avertismentul lui Fauci: „Covid-19 nu și-a atins încă potențialul maxim. Urmează ce-i mai rău”

  • Anthony Fauci a declarat într-un interviu cu CNN că „urmează ce-i mai rău privind criza sanitară”
  • Anthony Fauci îi avertizează pe americani de creșterea cazurilor după perioada sărbătorilor
  • Doctorul a vorbit și despre programul de vaccinare
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here