OMS, semnal de alarmă fără precedent. Covid-19 nu este ultima pandemie!

Avertisment fără precedent dat de Organizația Mondială a Sănătății. Omenirea nu trebuie să ignore viitoarele pericole privind sănătatea publică fiindcă pandemia Covid-19 nu va fi ultima de care o să avem parte! Vor mai urma și altele, o spune chiar șeful OMS!

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here