Iustin Cionca: „Am alocat încă 5 milioane de lei pentru Spitalul Județean”

Consiliul Județean Arad a direcționat, în urma rectificării bugetului instituției, cinci milioane de lei pentru Spitalul Județean. Această sumă este necesară pentru plăți privind achiziționarea de materiale și echipament, cât și pentru unele reparații.

„În urma rectificării bugetare de astăzi am alocat cinci milioane de lei pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență, pentru plata unor facturi restante. Pentru a face față pandemiei, am achiziționat suplimentar echipamente de protecție pentru personalul medical, medicamente și materiale sanitare pentru tratamentul și îngrijirea pacienților infectați cu virusul Sars Cov 2. Sumele primite de la Casa de Asigurări de Sănătate au fost insuficiente pentru a acoperi aceste cheltuieli”, a specificat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Aceste fonduri provin de la Guvernul României, din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Acești bani sunt destinați pentru achiziționarea de furnituri de birou, materiale de curățenie, piese de schimb, echipamente de protecție pentru personalul sanitar și pacienți, servicii de curățenie, dezinfecție, întreținere program informatic și ascensoare, lucrări de remediere și reparare efectuate asupra clădirilor pentru menținerea la nivelul necesar al cerințelor și asigurarea funcțiunilor acestora, medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectați și materiale de laborator.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here