Medicul care a descoperit Ebola avertizează că urmează să apară noi virusuri mortale. ”Vânătoarea Bolii X”

  • Experți din întreaga lume avertizează că noi virusuri sunt pe cale de apariție.
  • Numărul tot mai mare de virusuri pe cale de apariție este în mare parte rezultatul dezastrului ecologic și al comerțului cu animale sălbatice.
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here