Fetița adoptată de o familie de medici care lucrau în spitalul în care a fost părăsită: „Mă bucur că Dumnezeu a făcut în așa fel încât să fiu adoptată, să fiu bine, să nu mor”

  • 50.000 de copii orfani sau abandonați nu au cui să spună mamă și tată: sunt în grija statului.
  • Din 3.000 de copii care pot fi adoptați, doar 1.000 au fost înfiați anul trecut.
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here