„Antivacciniștii nu au dreptul la tratament la ATI”, susține un medic german

  • Geneticianul Wolfram Henn a declarat pentru ziarul Bild că cei care se opun vaccinului nu au dreptul să beneficieze de tratament la ATI, dacă se îmbolnăvesc
  • Acesta mai spune că acești oameni ar trebui să poarte un document mereu la ei, pe care să scrie că nu vor să se vaccineze și că sunt de acord să nu fie tratați dacă se îmbolnăvesc
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here