Un general din armata SUA a comis o greșeală gravă în distribuția vaccinurilor. Acesta făcea parte din echipa lui Trump

Generalul care lucra în echipa lui Trump a declarat că își asumă greșeala pe care a comis-o. Acesta a recunoscut că nu a putut să ducă planul până la bun sfârști iar prima parte din acesta aproape a eșuat.

Numele lui este Gen Gustave Perna, acesta este șeful ”Operation Warp Speed”, declarând că își asumă toată responsabilitatea pentru transmiterea greșită a informațiilor. Gustave s-a adresat tuturor guvernatorilor din state.

În SUA, s-au înregistrat aproximativ 17.5 milioane de cazuri cu coronavirus din 76 de milioane pe întreaga planetă. De asemenea, America are și cei mai mulți decedați, numărul fiind de 315.000, conform Universității Johns Hopkins.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here