Franţa şi China folosesc ingineria biologică pentru a dezvolta supersoldaţi

  • China a fost prima ţară care a anunţat că dezvoltă soldaţi îmbunătăţiţi biologic
  • Franţa s-a alăturat acestui proces zilele trecute
  • Noua specie de soldaţi ar putea fi numiţi „homo robocopus”
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here