Un fost torționar comunist primește de la statul român o pensie „specială” de 15.000 de euro pe lună

  • Un fost procuror comunist are o pensie de peste 15.000 € / lună
  • Pensia de 15.000 de euro a unui fost torţionar poate fi micşorată
  • Sunt peste 200 de mii pe beneficiari de pensii speciale
  • Beneficiarii de pensii speciale primesc, în medie, 19.000 de lei
  • Media pensiei pentru limita de vârstă: 1.527 lei/persoană
  • Pensiile magistraţilor români sunt mai mari decât salariile lor
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here