Sume din fondul de rezervă pentru ARAD

Ieri, Guvernul României a alocat sume importante din fondul de rezervă bugetară Consiliului Județean Arad și UAT-urilor din județul Arad.

3,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului.

18 milioane lei – pentru comunitățile din județul nostru.

5 milioane lei pentru CJ Arad având ca și destinație Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.

Facebook: Glad Varga

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here