Consiliul Județean Arad a aprobat documentația de urbanism pentru înființarea unei zone rezidențiale în apropiere de Arad

Noul cartier va fi destinat tinerilor și va fi situat în comuna Șagu, pe un teren aflat în prezent în extravilan.

„Acest nou cartier al localității Șagu este destinat tinerilor, primăria comunei oferind locuri de casă pentru persoanele tinere. Aceste parcele vor fi dotate cu utilitățile de rigoare, cu drumuri de acces, zona fiind situată aproape de drumul național care leagă Aradul de Timișoara. Întotdeauna am afirmat că îmi doresc ca tinerii noștri să rămână acasă, dar pentru asta trebuie să le oferim condiții, inclusiv locuri de muncă bine plătite. Crearea unor astfel de zone rezidențiale, destinate exclusiv tinerilor, face parte din strategia de menținere a generațiilor tinere în țară, de a evita exodul acestora”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Amplasamentul este situat în extravilanul comunei, pe un teren aflat în proprietatea privată a Comunei Șagu, în suprafață de 37.118 m2. Zona cuprinde loturi pentru construcția de case unifamiliale sau duplexuri pentru care se vor asigura drumuri de acces și celelalte utilități.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here