Consiliul Județean al Elevilor Arad atrage atenția asupra unui proiect de hotărâre al CLM Arad cu privire la burse

Consiliul Județean al Elevilor Arad atrage atenția asupra unui proiect de hotărâre recent supus la vot în cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Arad.

Prin urmare, elevii din învățământul preuniversitar NU vor mai beneficia de burse de performanță sau burse de merit în acest an. „Considerăm că o astfel de măsură este de rău augur pentru elevii arădeni. În contextul actual, bursa poate reprezenta un real ajutor pentru aceștia. Bursele de performanță sau de merit sunt un drept al elevilor, drept pe care ar trebui să-l respectăm. Condamnăm cu fermitate orice decizie care dezavantajează elevii și cerem autorităților locale să găsească o soluție. În acest sens, am înaintat o adresă către Primăria Municipiului Arad în care ne-am arătat deschiderea de a colabora cu autoritățile spre a găsi o soluție care să nu-i dezavantajeze pe elevi. Vom lupta ca autoritățile să nu adopte decizii care vin în dezavantajul elevilor.” declară Radu Preda, președintele Consiliului Județean al Elevilor Arad.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here