Un cadru medical vaccinat cu Pfizer a avut reacții adverse asemănătoare șocului anafilactic

  • Un cadru medical din Alaska a suferit o reacție alergică severă după ce s-a vaccinat cu Pfizer
  • El sau ea, întrucât nu se cunosc încă mai multe date despre persoana respectivă, a fost internat/ă și este sub tratament de miercuri
  • Persoana nu are un istoric de alergii la medicamente, însă nu se știe dacă suferă de alte alergii

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here