Un director pleacă cu secretara într-o delegație

Un director pleacă cu secretara într-o delegație. Ajunși la hotel, pentru a scuti bani la cazare, cere o cameră cu un pat. Se cazează și după ce rămân singuri în cameră, îi spune secretarei:

  • Doamnă, eu pentru ca sunt bărbat voi dormi pe jos, dumneavoastră veți dormi în pat.
  • Vai, domnule director, se poate? Suntem oameni maturi cum se poate să dormiți pe jos, vom dormi în același pat.
  • Bine, dar nu vă deranjează? zise directorul.
  • Nu, zise secretara, dar să știți ca eu dorm goală.
  • În prima seară directorul a nădușit, a doua la fel , a treia la fel, dar nu a făcut nimic abținându-se din răsputeri. Au plecat acasă fără a se întâmpla nimic între ei și primul lucru pe care l-a făcut directorul când a ajuns acasă a fost să se ducă la psiholog.
  • Domnule psiholog, uite ce s-a întâmplat: am fost…, ii povestește tot și cere un tratament pentru a se liniști. Psihologul, după ce l-a ascultat atent i-a spus:
  • Vă duceți acasă și beți 6 găleți cu apă.
  • Are vreun efect domnule psiholog, mă vindec?
  • NU ȘTIU, DAR CAM ATÂTA APĂ BEA UN BOU.
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here