6 posturi scoase la concurs pe perioadă determinată la Primăria Comunei Zerind

Primăria Comunei Zerind, Judeţul Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, temporar vacante de:

  1. șef centru;
  2. îngrijitor persoane vârstnice (2 posturi);
  3. asistent social;
  4. consilier juridic;
  5. inspector de specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here