Statele Unite sancţionează Turcia pentru achiziţionarea sistemelor antiaeriene ruse S-400

  • Administraţia Donald Trump sancţionează Turcia pentru achiziţionarea sistemelor antiaeriene ruse S-400
  • Sancţiunile vizează Agenţia turcă pentru Industria Apărării
  • Mike Pompeo: „Statele Unite nu vor tolera tranzacţii semnificative cu Rusia în domeniul apărării şi în cel al schimburilor de informaţii”

Vezi mai multe aici

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here