Putin a transmis felicitări lui Biden cu întârziere. Există riscuri privind securitatea internațională?

Președintele Rusiei, Vladimir Putin a transmis felicitări extrem de întârziate noului președinte de la Casa Albă – Joe Biden.

Cei de la Kremlin au declarat că așteaptă rezultatele oficiale din Noiembrie pentru a nu se naște o confuzie. Felicitările în cazul unei confuzii pot conduce la scăderea autorității în ochii cetățeniilor.

Luni, pe data de 14 decembrie 2020, Joe Biden a fost confirmat ca fiind Președintele Statelor Unite ale Americii pentru următorii patru ani.

Conform informațiilor oficiale, majoritatea liderilor mondiali l-au felicitat pe Biden în data de 3 noiembrie, când se cunoștea victoria în fața lui Donald Trump.

Există riscuri privind securitatea internațională?

Până în acest moment, evenimentele globale par să fie desfășurate în condiții normale. Nu există semnale puternice conform cărora s-ar putea declanșa o problemă de securitate internațională.

Totuși, relațiile între liderii mondiali trebuie să fie strâns legate și să nu se nască dispute care pot conduce la catastrofe.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here