VIDEO Cum arată echipamentele de răcire pentru vaccinuri

Este cunoscut faptul că vaccinurile sunt extrem de pretențioase la temperaturi. Acestea necesită să fie depozitate în anumite camere cu temperaturi extrem de scăzute. Din acest punct de vedere, efortul logistic este cât se poate de mare. Cei care lucrează în industrie cunosc munca atentă care trebuie depusă în depozitarea vaccinurilor.

Tom Vanmolkot de la Zuellig Pharma spune că aceștia respectă termenii și condițiile conforme depozitări până în momentul când acestea ajung la consumatorul final. Astfel că, vaccinurile sunt protejate în cel mai mic detaliu.

De asemenea, există anumite vaccinuri care au nevoie de temperaturi precum 2 – 8 grade Celsius, altele până la -20 grade Celsius iar unele chiar și -80 grade Celsius.

Sursă: CNBC

# informatii arad

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here