S-a stins din viață – Avram Crăciun

Am aflat cu tristețe că un om a cărui viață a fost strâns legată de administrația locală din Arad și chiar națională în ultimele trei decenii, a trecut la cele veșnice seara trecută.

Domnul Avram Crăciun a fost prefect al Aradului, senator PSD, om politic de stânga și cu toate acestea a fost cunoscut de marea majoritatea a cetățenilor Aradului indiferent de culoarea politică, acesta participând activ la dezvoltarea Cetății noastre, Aradul.

Odihnește-te în pace, vei rămâne in veci in memoria Arădenilor!

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here