Când soția este în deplasare

Soția pleacă în deplasare iar când se întoarce găsește în sertar o pereche de chiloți ce nu-i aparțin.
Furioasă își ia soțul la rost. Acesta răspunde supărat:

  • N-am nici o idee…eu nu spăl rufele!
  • Așa că soția o interoghează pe servitoare:
  • Aceasta foarte indignată:
  • De unde sa știu, doamnă?! Acești chiloți nu-mi aparțin. Eu nici măcar nu port chiloți, iar dacă nu mă credeți, întrebați-l pe soțul dumneavoastră că el știe cel mai bine!
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here