În ce țară trăim – ne întoarcem la comunism? – vi se pare normală situația?

Eu îmi doream să cumpăr o sticlă de vin pentru că e duminică, este sărbătoare, pentru că e Sf. Ierarh Nicolae – Moș Nicolae, pentru că stau la un apartament mic și nu am unde să depozitez mai multe sticle sau pentru simplul fapt că îmi doresc altceva.

Oare pentru viața din cer când votăm?

În ziua votului este interzisă comercializarea de băuturi alcoolice.

Toate supermarket-urile din țară practică aceeași metodă datorită legislației din România. Nu condamnăm absolut nici un magazin pentru că ele doar respectă legea. În schimb putem să condamnăm legislația.

Vouă vi se pare normal?

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here