Fiul creștinismului român Apostolul Andrei – incursiune în istorie și bine

Apostolul Andrei, cel întâi chemat, sau temelia creștinismului român era fiul lui Iona și frate a lui Petru. Acesta era din Betsaida, Galileea, fiind cel dintâi dintre ucenicii lui Iisus Hristos. Apostolul Andrei este considerat ocrototorul mai multor țări, printre care România și Scoția.

Sărbătorirea Apostolului Andrei se face la 30 noiembrie, totodată fiind prânzuit și la 30 iunie cu ceilalți Apostoli.

Se consideră că poporul român s-ar fi născut creștin, deoarece în Dobrogea, Sfântul Apostol Andrei a adus lumina Evangheliei, răspândind-o pe întregul teritoriul al țării noastre încă din primele veacuri al primului mileniu creștin. Întâmplarea face ca, toate aceastea să se suprapună cu procesul de formare a neamului român din simbioza elementelor noastre latine cu cele geto-dace.

Este frumos cum, câteva cuvinte de prin istoria creștină ne poate arăta noua, oamenilor de rând, cei care trăim astăzi pe aceste pământuri, vremurile odată apuse ale oamenilor care au clădit creștinismul de astăzi, printre care cel mai de bază fiind chiar Apostolul Andrei, pe care îl sărbătorim pe 30 noiembrie.

Domnul nostru Iisus Hristos avea 12 Apostoli, iar printre ei este și Sfântul Apostol Andrei. Acesta este menționat chiar în textul de la Matei 10, 2, ca unul dintre cei 12 Apostoli: ”Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu și Ioan, fratele lui…” După ce îl întâlnește pe Mântuitorul, el este cel care îi spune fratelui său, Simon-Petru: ”Am găsit pe Mesia” (Ioan 1, 41)

Fie ziua noastră cât de rea, trebuie să ne oprim pentru câteva momente și să ne aducem aminte de cele întâmplate pe când ale noastre trupuri nu cunoșteau acestă lume. Un moment de liniște și pace interioară, meditând la cele întâmplate, ne-ar ajuta să vedem ce viață bună și fără necazurile vremurilor apuse putem să trăim.

Să ne iubim aproapele, pământul și lumina ne ajută și ne oferă puterea de care avem nevoie pentru a duce cuvântul creștin mai departe, precum Sfântul Apostol Andrei a făcut în țara noastră.

# infoar info arad informatii arad infoarad

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here