Pensie de peste 33.000 LEI lunar, pentru o norocoasă doamnă magistrat – voi cât aveți

Este cunoscut faptul că magistrații lucrează mai puțini ani în câmpul muncii față de restul persoanelor care nu au asemenea funcții. De exemplu, un magistrat poate ieși la pensie la vârsta de 45 de ani, iar meseria de magistrat o poate începe chiar la 25 de ani.

Pensia medie în România nu depășește cu mult valoarea netă de 1.000 lei lunar, însă pensia unui magistrat a reușit să depășească suma de 33.000 lei.

Deși această sumă poate să pară incredibil de mare, ea este obținută lunar, astfel că la finalul anului, un magistrat poate aduna aproximativ 396.000 de lei, sumă echivalenta a 81.000 Euro anual.

Pentru a strânge această sumă, un pensionar mediu are nevoie de 23 de ani cu o pensie lunară de 1.400 lei. Un adevărat succes este dacă persoana care odată ajunsă la vârsta pensionării mai reușește să rămână în viață încă 23 de ani pentru a avea pensia unui magistrat pe 1 an.

Am putea spune că partea negativă a unei pensii de magistrat este că aceasta se impozitează de la o anumită sumă, iar in cazul celor 33.785 lei, impozitul este de 3.179 lei. Adică un magistrat mai plătește din buzunarul lui încă 2 pensii pentru cine mai are nevoie.

Mai jos este un talon de plată doveditor de la C.N.P.P – Casa județeană de pensii. De asemenea, trebuie menționat că acesta este un caz particular de pensie pentru magistrat, astfel că valorile pot să difere de la masgistrat la altul.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here