Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a lăudat Aradul! – Aradul a ajuns exemplu

Iustin Cionca întalnire cu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministrul a discutat despre programele guvernamentale aflate în derulare la nivelul județului și municipiului:

Programe care vizează reducerea poluării în trafic și crearea de noi spații verzi.

 „Protecția mediului, reducerea poluării și creșterea calității vieții sunt elemente deosebit de importante, iar investițiile realizate sau programate pentru acest domeniu sunt prioritare. Am discutat cu ministrul mediului, domnul Mircea Fechet toate aceste aspecte legate de creșterea calității aerului, de implementarea politicilor privind un mediu mai curat și am stabilit prioritățile pentru perioada următoare…” a spus Iustin Cionca

Proiecte ambițioase prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Cionca ne garantează modernizarea rețelelor de apă menajeră și apă uzată. Este nevoie de implicarea Ministerului de resort, pentru că doar împreună, cele două entități (CJA și MMediului) vor putea să ducă la bun sfârșit aceste proiecte mari, ce vizează dezvoltarea unor comunități ample.

Lauda Ministrului – Aradul a ajuns exemplu             

Ministrul Mircea Fechet a lăudat Aradul și modul în care administrația locală a dezvoltat proiectele legate de mediu, subliniind că județul nostru este un exemplu de bune practici în domeniu.

Ministrul are puțin de muncă în privința Aradului

„Aici, la Arad, voi avea extrem de puțin de lucru, pentru că autoritățile locale înțeleg pe deplin importanța mediului pentru sănătatea populației și își fac treaba bine. Aveți extraordinar de multe proiecte, dar și extrem de variate, lucru ce nu poate decât să mă bucure. Aradul poate fi considerat exemplu de bună practică în România. Spre deosebire de foarte multe alte județe, la Arad, se colectează separat, fapt ce înseamnă mai puțină poluare și mai mult confort, pentru că putem transforma deșeurile în fertilizatori și compost”.

Acesta a apreciat și investițiile private, oferind exemplul unor stații de taxi care au inclus în trafic autoturismele electrice.

Programul vizitei ministrului:              

  • Fabrica de tramvaie
  • Depozitul de deşeuri municipale şi compost Arad
  • Depozitul de deşeuri municipale Arad al FCC Environment România SRL
  • Incineratorul pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase
  • Staţia de sortare gestionată de SC RECONS SA.
Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here