“Rondelul rozelor ce mor”

  • E vremea rozelor ce mor,
  • Mor in gradini si mor si-n mine,
  • Au fost atât de viață pline,
  • Și-acum se sting așa ușor…
În tot se simte un fior,
O jale e in orișicine,
E vremea rozelor ce mor,
Mor în gradini și mor și-n mine...

Pe sub amurgu-ntristător
Curg vălmășaguri de suspine,
Spre lunga noapte care vine,
Duioase-și pleacă fruntea lor..

Sursa: Versuri: Alexandru Macedonski

Foto: Gomoi Bogdan

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here