Ajutor producători din sectorul fructe-legume – CU CÂT S-A MĂRIT

Sedința de Guvern

În ședința de Guvern din data de 18 noiembrie 2020 a fost adoptată Hotărârea pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar. Acesta este de interes pentru organizațiile de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor.

Completări act normativ

Completările aduse prezentului act normativ permit organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, care derulează un program operațional, ca în anul 2020 să își gestioneze fondurile. În special în cazul în care și-au modificat programele operaționale, prin mărirea limitei asistenței financiare din partea Uniunii Europene de la 50 % la 70 % din cheltuielile efective suportate.

Pandemia COVID-19 a pus în dificultate aplicarea programelor deja aprobate.

Din cauza pandemiei generată de COVID-19: organizațiile de producători recunoscute din sectorul fructelor și legumelor se confruntă cu dificultăți în punerea în aplicare a programelor operaționale aprobate. Unele dintre acțiunile și măsurile aprobate în cadrul programelor nu vor putea fi implementate în anul 2020. Prin urmare, o parte din fondurile operaționale nu vor fi cheltuite. Alte organizații de producători recunoscute din sectorul fructelor și legumelor își modifică programele operaționale. Modificare în vederea realizării unor acțiuni și măsuri de combatere a pandemiei de COVID-19, cum ar fi cele de gestionare a crizelor.

Un nou regulament

Astfel, pentru a garanta faptul că organizațiile de producători recunoscute din sectorul fructelor și legumelor sunt în măsură să-și gestioneze fondurile, a fost adoptat Regulamentul Delegat 2020/1275 al Comisiei Europene din 6 iulie 2020.

Adoptarea acestui regulament a impus completarea corespunzătoare a legislației naționale respectiv a art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor.

Beneficiari

Precizăm că beneficiarii acestei măsuri sunt organizațiile de producători recunoscute din sectorul fructe legume. Producătorii care au în implementare un program operațional derulat prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

În prezent, în România, există 23 de organizații de producători din sectorul fructelor și legumelor. Acestea sunt recunoscute potrivit legislației, dintre care 5 derulează programe operaționale prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here