Cinci aparate de ventilaţie mecanică au fost donate Spitalului Victor Babeş din Timişoara

  • Cinci aparate de ventilaţie mecanică au fost donate Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Doctor Victor Babeş din Timişoara.
  • Noile echipamente vor fi folosite pentru tratamentul bolnavilor de Covid-19.

Cinci aparate de ventilaţie mecanică au fost donate Spitalului Victor Babeş din Timişoara
Cinci aparate de ventilaţie mecanică pentru pacienţii cu dificultăţi majore în respiraţie au ajuns vineri la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Doctor Victor Babeş din Timişoara. Dispozitivele medicale sunt folosite pentru ventilaţia invazivă şi non invazivă, dar şi în situaţia în care este necesar transportul pacientului intubat.
Aceste aparate asigură concentraţia de oxigen necesară bolnavilor care nu pot respira spontan. Prin conectarea la un asemenea ventilator mecanic, pacientul primeşte volumul de aer necesar funcţionarii organismului. Cele cinci ventilatoare vor fi instalate în Secţia de Anestezie Terapie Intensivă. Dispozitivele urmează a fi folosite îndeosebi în tratamentul pacienţilor infectaţi cu SARS COV 2.

Distribuie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 128 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here